پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي
4928
-
الف
+

پرستاران کوچک (1389)

بیمارستانی ویژه کودکان با هفت پرسنل اصلی، متشکل از دو پزشک (دختر و پسر) و پنج پرستار (دختر و پسر) که یکی از پرستاران با نام "کیمیا" شخصیت اصلی ماجراهاست، در شهری شکل یافته است.

 بیمارستانی ویژه کودکان با هفت پرسنل اصلی، متشکل از دو پزشک (دختر و پسر) و پنج پرستار (دختر و پسر) که یکی از پرستاران با نام "کیمیا" شخصیت اصلی ماجراهاست، در شهری شکل یافته است. بیمارانی نیز که به بیمارستان مراجعه می‌کنند، کودکانی هستند که طی 26 حادثه به وسیله آمبولانسی که خود نیز یکی از شخصیت‌های فرعی این مجموعه محسوب می‌شود، به بیمارستان ارجاع داده می‌شوند.

نظر شما
ارسال نظر